Allmänna regler

Snöskoter i terrängen

Att köra snöskoter ingår inte i allemansrätten. Därför är det inte självklart att du får köra på annans mark.
Bäst är att följa skoterlederna och att alltid köra på väl snötäckt mark utan att störa, förstöra eller på annat sätt bryta mot lagen.

Mer information om lagar och regler finns på
Naturvårsverkets hemsida
Länsstyrelsens hemsida
Nationella Snöskoterrådet