Styrelsen

Ordförande: Erik Oskarsson
Telefon: 0705-311138

Stefan Bertilsson
Telefon: 0705-520605

Tomas Viksten
Telefon: 0702-509340

Magnus Årlin
Telefon: 0706-814092

Lollo Bertilsson
Telefon: 0709-996062

Styrelsen arbetar för: Reglerna följs och säkerheten och servicen vid klubbens olika rastplatser håller en hög standard.
Allt arbete som utförs är ideellt.
Klubben samarbetar med olika lokala företag som ställer upp med maskiner och material samt med arbetstid